Wyszukiwarka

Strona główna Szkolenia Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a...

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a standard obrony w sprawach karnych

Bezpłatne

Autor

adw. dr hab. Piotr Kardas

Kategoria   Szkolenia
Uzyskano 1 pkt doskonalenia zawodowego

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA, Ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Uchwalona we wrześniu 2013 r. nowelizacja k.p.k. wprowadza dwie istotne modyfikacje do polskiej procedury karnej. Znacząco zwiększa ilość elementów kontradyktoryjnych w postępowaniu dowodowym przed sądem I instancji i poszerza zakres zastosowania instytucji konsensualnych. Nowe rozwiązania proceduralne nakładają na obrońcę dodatkowe powinności w toku postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu jurysdykcyjnym.

Wszystkie szkolenia w kategoriiW GÓRĘ