Wyszukiwarka

Strona główna Szkolenia Postępowanie w sprawach karnych z elementem...

Postępowanie w sprawach karnych z elementem międzynarodowym, w oparciu o przepisy k.p.k. i ustawy o funkcjach konsulów RP

Bezpłatne

Autor

adw. Wojciech Bergier

Kategoria   Szkolenia
Uzyskano 1 pkt doskonalenia zawodowego

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i w prawie rodzinnym. W latach 2008-2012 konsul ds. prawnych w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. Wykład omawia możliwości jakie daje Ustawa o funkcjach konsulów RP w sprawach z tzw. elementem obcym. Wyjaśnia sposoby wykonywania obowiązków adwokackich gdy sprawa karna lub cywilna dotyczy Klienta przebywającego poza krajem. Wskazuje dopuszczalność stosowania art. 335 k.p.k. w powiązaniu z przepisami Ustawy o funkcjach konsulów RP, tak aby nie było konieczne stawiennictwo oskarżonego w kraju.

Wszystkie szkolenia w kategoriiW GÓRĘ