Wyszukiwarka

Strona główna Szkolenia Praktyczne problemy rozgraniczenia dróg sądowych...

Praktyczne problemy rozgraniczenia dróg sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu cywilnym

Bezpłatne

Autor

adw. dr Paweł Razowski

Kategoria   Szkolenia
Uzyskano 1 pkt doskonalenia zawodowego

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe dotyczące delimitacji dróg sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu cywilnym. Punktem wyjścia podjętych rozważań uczyniono normy konstytucyjne. W dalszej kolejności poddane analizie są pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej i sprawy cywilnej oraz kryteria ich rozgraniczenia, a także przykładowe kategorie spraw, na tle których w praktyce najczęściej powstają wątpliwości co do wyboru właściwej drogi sądowej. W tym zakresie wykład omawia m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu stosunków służbowych, sprawy odszkodowawcze oraz sprawy dyscyplinarne. Przedstawia również skutki prawne niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu cywilnym.

Wszystkie szkolenia w kategoriiW GÓRĘ