Wyszukiwarka

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Adwokat przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Prowadzi kancelarię adwokacką od 2005r., od 2012r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zajmuje się...
Autor: adw. dr Michał Sowa
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Aktualny model kary łącznej w kontekście zmian kodeksu karnego nadanych mu ustawą z dnia 20...

Specjalista z zakresu prawa karnego. Uznany autorytet zwłaszcza w dziedzinie bankowości i prawa karnego. Autor ponad 100 publikacji z tej dziedziny...
Autor: adw. prof. dr hab. Jarosław Majewski
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Etapy mediacji. Techniki zadawania pytań.

Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa gospodarczego UE, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodnicząca Komisja...
Autor: adw. dr Małgorzata Kożuch
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Geneza i główne idee nowelizacji k.p.k. z dnia 27.09.2013 r.

Geneza i główne idee nowelizacji k.p.k. z dnia 27.09.2013 r.
Autor: prof. dr hab. Piotr Kruszyński
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Kilka uwag o roli arbitra i pełnomocnika w postępowaniu arbitrażowym

W latach 2010-13 Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych, Zastępca Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego i członek Komisji...
Autor: adw. Maciej Łaszczuk
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Klauzula kary umownej oraz umownego prawa odstąpienia w praktyce sporządzania umów oraz w...

autorki publikacji książkowych: "Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych" oraz "Metodyka...
Autor: adw. Anna Kasolik, adw. Aleksandra Cempura
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Marketing dla kancelarii prawnej

Marketing dla kancelarii prawnych.
Autor: Szymon Kwiatkowski
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Materialne i procesowe problemy interpretacji przepisu art. 168a k.p.k.

Specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą...
Autor: adw. dr Tomasz Razowski
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a standard obrony w sprawach karnych

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji Legislacyjnej...
Autor: adw. dr hab. Piotr Kardas
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Postępowanie dowodowe przed sądem apelacyjnym w znowelizowanym k.p.k.-petryfikacja stanu...

Wykład omawia podstawowe zmiany dotyczące postępowania dowodowego w instancji odwoławczej, wynikające ze zmian kodeksu postępowania karnego...
Autor: adw. dr hab. Antoni Bojańczyk
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Postępowanie w sprawach karnych z elementem międzynarodowym, w oparciu o przepisy k.p.k. i ustawy...

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i w prawie rodzinnym. W latach...
Autor: adw. Wojciech Bergier
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Pozew o naruszenie majątkowych praw autorskich z pozycji powoda i pozwanego

Wybrane problemy praktyczne dotyczące spraw o naruszenie majątkowych praw autorskich.
Autor: prof. dr hab. Elżbieta Traple
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Praktyczne problemy rozgraniczenia dróg sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w...

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe dotyczące delimitacji dróg sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym...
Autor: adw. dr Paweł Razowski
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Prawno-karne aspekty ochrony własności intelektualnej

Wykładowca Studiów Podyplomowych Uniwersytetów Jagiellońskiego i Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej...
Autor: adw. dr hab. Janusz Raglewski
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Przelew wierzytelności

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. W latach 1994-1998 zastępca dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego. Były Sędzia...
Autor: prof. dr hab. Andrzej Śmieja
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Psychologia dla prawników - człowiek  wsród innych ludzi

Sławomir Jarmuż – doktor psychologii, trener, coach. W swoim wykładzie pokazuje, jak przydatna jest wiedza o pamięci, sposobie myślenia i...
Autor: dr Sławomir Jarmuż
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Psychologia dla prawników - funkcjonowanie umysłu człowieka

Sławomir Jarmuż jest doktorem psychologii, trenerem i coachem. W swojej pracy łączy teoretyczną wiedzę z zakresu psychologii z praktyką w...
Autor: dr Sławomir Jarmuż
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Techniki Prezentacji Osobistej cz. 1

dr Monika Braun – aktorka, nauczyciel aktorstwa i metod wystąpień publicznych, wykładowca, trener i coach komunikacji interpersonalnej....
Autor: dr Monika Braun
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Techniki Prezentacji Osobistej cz. 2

dr Monika Braun – aktorka, nauczyciel aktorstwa i metod wystąpień publicznych, wykładowca, trener i coach komunikacji interpersonalnej....
Autor: dr Monika Braun
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Tzw. opinia prywatna w postępowaniu karnym po 1 lipca 2015r.

Wykład omawia zagadnienie ewentualnego dowodowego wykorzystania w procesie karnym tzw. opinii prywatnej, lokując tę problematykę w nowej...
Autor: adw. dr hab. Antoni Bojańczyk
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Tzw. umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a k.k.)

specjalista z zakresu prawa karnego. Uznany autorytet zwłaszcza w dziedzinie bankowości i prawa karnego. Autor ponad 100 publikacji z tej dziedziny...
Autor: adw. prof. dr hab. Jarosław Majewski
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Usługi detektywistyczne jako ważny element w praktyce adwokackiej

Kontakt z biurem detektywistycznym: Telefon: +48 796 269 626 e-mail: cbsdetektyw@wp.pl Detektyw, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie...
Autor: detektyw Paweł Koterski
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Zaskarżanie uchwał organów kolegialnych spółek handlowych

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, konsultant CMS Cameron McKenna od 1998, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego...
Autor: adw. prof. Andrzej Szumański
Cena 40 zł

Uzyskaj
1 pkt

doskonalenia zawodowego

Zbieg czynów zabronionych w rozumieniu art. 8 par.1 kks w świetle najnowszego orzecznictwa S.N.

Specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wykładowca Studiów...
Autor: adw. dr Tomasz Razowski
Cena 40 zł
W GÓRĘ