Wyszukiwarka

Strona główna Szkolenia Prawo Kodeksowe mechanizmy ochrony udziałowców...

Kodeksowe mechanizmy ochrony udziałowców mniejszościowych

Bezpłatne

Autor

adw. dr Mirosław Cejmer

Kategoria   Prawo
Uzyskano 1 pkt doskonalenia zawodowego

"Kodeksowe mechanizmy ochrony udziałowców mniejszościowych na wypadek pokrzywdzenia wspólnymi działaniami zarządu i udziałowca większościowego" 

 

Of counsel, adwokat, M.iur.comp (Bonn). Specjalizuje się w polskim i wspólnotowym prawie spółek oraz koncernów, a także prawnoporównawczej analizie problematyki korporacji kapitałowych i rynku kapitałowego w Europie i USA. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na obszarach prawa cywilnego i gospodarczego. Był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się opracowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Członek Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org) oraz Rady Programowej Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK). Autor licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa spółek w prasie krajowej i zagranicznej, a także serii Europejskie Prawo Spółek. Konsultant wielu projektów europejskich. Na zaproszenie m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Francuskiej oraz europejskich organizacji gospodarczych był prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu spółek, a szczególnie Europejskiej Spółce Prywatnej.

Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowe Studium Prawa Porównawczego na Wydziale Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (M.iur.comp). W ramach stypendium Stifterverband für Deutsche Wissenschaft oraz Friedrich-Ebert-Stiftung odbył pobyt badawczy w Instytucie Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu w Bonn. Obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszystkie szkolenia w kategoriiW GÓRĘ