Wyszukiwarka

Strona główna Szkolenia Prawo Kontrakt małżeński w prawie islamu (część 1)

Kontrakt małżeński w prawie islamu (część 1)

Bezpłatne

Autor

prof. dr hab. Mirosław Sadowski - radca prawny, Wicedziekan OIRP we Wrocławiu

Kategoria   Prawo

Celem pierwszego wykładu jest wskazanie, że islamski kontrakt małżeński jest znakomitym przykładem zastosowania norm szariatu (prawa islamu) w praktyce życia codziennego. Korzenie tej instytucji są bardzo starej proweniencji, sięgają bowiem narodzin islamu. Dla muzułmańskich prawników jest to argument przemawiający za niezmiennością prawa islamu, w rozumieniu muzułmanów jego doskonałością, będącą konsekwencją pochodzenia wprost od Allaha. Istotne elementy kontraktu małżeńskiego wynikają z zapisów Koranu i sunny (tradycji) Proroka Mahometa. Chociaż wydaje się dość sztywny i anachroniczny to strona dysponująca odpowiednią wiedzą na temat szariatu może go kształtować w miarę elastyczny sposób. Pomimo tego. że sankcjonuje nierówność prawną pomiędzy mężczyzną a kobietą, faworyzując tego pierwszego, to należy mocno zaakcentować, że jest on. o ile nic jedynym, to na pewno najlepszym instrumentem prawnym zabezpieczającym interesy kobiety zarówno w trakcie trwania związku małżeńskiego, jak i na wypadek jego ustania. Szczególna rola przy pada tutaj instytucji mahru- daru małżeńskiego męża dla żony.

Wszystkie szkolenia w kategoriiW GÓRĘ