Wyszukiwarka

Strona główna Szkolenia Prawo Ustanie małżeństwa w prawie islamu (część 2)

Ustanie małżeństwa w prawie islamu (część 2)

Dostępna poglądowa część wideo z szkolenia. Kup szkolenie by otrzymać dostęp do pełnega materiału filmowego.

Autor

prof. dr hab. Mirosław Sadowski - radca prawny, Wicedziekan OIRP we Wrocławiu

Kategoria   Prawo
Cena  40 zł Dodaj do koszyka
Uzyskaj 1 pkt doskonalenia zawodowego

Celem drugiego wy kładu jest wykazanie, że małżeństwo w prawic islamu jest swego rodzaju kontraktem cywilnym, który - jak każdy inny kontrakt może zostać rozwiązany. Na gruncie prawa islamu istnieje wiele procedur rozwodowych, a większość z nich zależna jest od działań podejmowanych przez strony. Droga sądowa występuje znacznie rzadziej. Najczęstszą procedurą rozwodową na gruncie szariatu jest laluą- czyli jednostronne oświadczenie męża. że porzuca żonę. Jej zastosowanie nic wymaga zaistnienia żadnych okoliczności czy warunków, la niezwykle szeroka legitymacja dla męża dowodzi, że szariat sankcjonuje nierówność prawną stron przyznając, podobnie jak całe prawo muzułmańskie, zdecydowanie lepszą pozycję prawną mężczyźnie. Wobec powyższego należałoby zastanowić sic nad tym. czy celowe jest (postulują to niektórzy autorzy nawet w Polsce) dopuszczenie możliwości stosowania szariatu w zakresie spraw rozwodowych i spadkowych w prawodawstwie Unii Europejskiej są nie do przyjęcia na gruncie europejskiego porządku prawnego.

Wszystkie szkolenia w kategoriiW GÓRĘ