Wyszukiwarka

Strona główna Szkolenia Zaskarżanie uchwał organów kolegialnych...

Zaskarżanie uchwał organów kolegialnych spółek handlowych

Bezpłatne

Autor

adw. prof. Andrzej Szumański

Kategoria   Szkolenia
Uzyskano 1 pkt doskonalenia zawodowego

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, konsultant CMS Cameron McKenna od 1998, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Domów Maklerskich, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Delegat polski na sesje UNCITRAL w zakresie prawa arbitrażowego, człowiek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Specjalizuje się w sprawie spółek handlowych, międzynarodowym prawie handlowym, prawie papierów wartościowych oraz prawie arbitrażowym. Autor publikacji naukowych. Redaktor tomu VIII Systemu prawa handlowego – Arbitraż handlowy.

Wszystkie szkolenia w kategoriiW GÓRĘ